top of page
yurt.jpg

MADAFA

even stoppen voor we weer doorgaan...

Ook in ons land zijn heel wat mensen die hun land zijn ontvlucht.

Mensen die niet meer weten wat de mogelijkheden nog zijn.

Mensen die aan hun lot worden overgelaten. 

Madafa wil voor deze mensen openstaan en een tijdelijke plaats van rust bieden.

Even stoppen voor ze weer doorgaan...

Madafa beeldmerk pos RGB.png

Meer dan een huis...

5e812fd1-feb9-4e87-8f52-8d76e797e5ee.JPG

Madafa heeft drie kamers, een fijne tuin waarin kinderen kunnen ravotten, moestuinbakken verstrooiing

bieden en onze vuurput een plaats van bezinning is. Mensen kunnen hier tijdelijk opgevangen worden

om tot rust te komen. Even uit de overlevingsmodus en weg van de straat. Madafa voorziet in bed, bad en brood, wat betekent dat we dus hulp bieden om humanitaire redenen.

Daarnaast wordt Madafa in de toekomst ook deels een open huis, waar nieuwkomers en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten als antwoord op een toenemende eenzaamheid en polarisering in onze maatschappij.

34d92db3-5495-4f55-8288-ecc1d4795b41.JPG

Mensen op de vlucht worden meestal meegezogen

in een emotionele rollercoaster waarbij alle aandacht gefixeerd wordt op het verkrijgen

van een wettig verblijfsstatuut.

Ergens onderweg verloren ze vaak hun dromen en doelen voor de toekomst.

Tijdens hun verblijf in Madafa willen we samen met hen stilstaan bij die dromen. Hoe kan je ze verwezenlijken als je in België kunt blijven? Waar elders kan je dit ook doen? Hoe kan je je

dromen aanpassen indien je terug moet keren

naar je land van herkomst?

2fbc3a0b-9a98-4f9a-ba80-0fcb711a5d43.JPG

Met Madafa willen we graag een huis bieden waar verbinding wordt gemaakt. Niet alleen met de bewoners en vrijwilligers, maar zeker ook met de omgeving.

Elkaar ontmoeten en elkaar dragen. Opnieuw vertrouwen leren geven en in vertrouwen leren nemen. 

Vaak worden denkbeelden pas bijgesteld nadat mensen elkaar hebben gesproken of samen iets hebben ondernomen. In Madafa is iedereen welkom en willen we bijdragen tot een warme

 leefomgeving voor iedereen.

 

d62f0b32-5771-4896-be0f-357badbc425d.JPG

We dragen allemaal talenten in ons. Soms zijn ze heel zichtbaar aanwezig, soms zitten ze diep verborgen onder het gewicht van zorgen en verdriet.

In Madafa willen we de tijd, ruimte en middelen geven om talenten naar boven te halen. Misschien leidt iemand wel eens een kookworkshop of zitten we met een meesterschilder in huis? Een dansleraar of creatieve duizendpoot in de tuin?

a9f3756f-35d7-4e19-90b4-ca5025bdb405.JPG

De basis van Madafa is het bieden van een bed, bad en brood naast de onmisbare rust en ruimte. 

Maar we geloven dat we pas echt een verschil maken als we dieper ingaan op de noden van de mensen die bij ons terechtkomen.

Door samen stil te staan bij de toekomst, verbinding te maken met anderen en te werken aan zelfontplooiing, hopen we het welzijn van elke gast een grote boost te geven.

madafamilie.jpg

Maak jij graag deel uit van onze Madafamilie?

Op handen gedragen

Madafa is een burgerinitiatief dat gedragen wordt door veel mensen samen.

Dit kan ook niet anders, want dit opvanginitiatief is geen klein tijdelijk projectje. Madafa draait voortdurend op volle bezetting, wat wel degelijk aantoont hoe groot de nood aan dergelijke projecten is. 

Zoals in elk huishouden hebben we maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse kosten die noodzakelijk zijn om comfortabel tot rust te kunnen komen. Denk hierbij aan de woninghuur, verzekeringen, verbruik van gas, water & elektriciteit, internet, voeding en verzorging, onderhoud, ontspanning, ...

Om te garanderen dat Madafa een comfortabele en aangename plaats kan blijven hebben we dus voortdurend werkingsmiddelen nodig.

De Madafamilie

Om de vaste maandelijkse kosten te kunnen dekken hebben
we de Madafamilie in het leven geroepen.

Elk Madafamilielid engageert zich om maandelijks €10

of meer over te schrijven op de rekening van onze vzw.
Tien euro per maand is voor velen van ons wel misbaar,
en voor ons project net heel onmisbaar!
Madafa staat of valt met de giften die maandelijks
binnenkomen. Tekorten konden tot nu toe steeds worden 
aangevuld met extra giften van scholen of organisaties,
maar deze donaties zijn meestal eenmalig en bieden geen 
zekerheid. 

Onze familie kan dus zeker nog wat uitbreiding aan!

 

Wat krijg je als familielid in return?

Niets. Eerlijk. Niets.

Als familielid ben je de noodzakelijke brandstof van

Madafa en je motivatie en geloof in ons project is

onmisbaar.

Indien je dit wil kan je je inschrijven voor onze nieuwsmail

om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen

van Madafa.

 

Wil jij ook deel uitmaken van de Madafamilie?

Dan vinden we het fijn als je een maandelijkse overdracht

wilt maken met als mededeling "madafamilie", op rekening

van vzw datdakan - BE66 7340 5051 1343

Stuur ons zeker een mailtje of berichtje bij vragen of bemerkingen. 

bottom of page